«Փա՜ռք քեզի, Տէ՛ր Աստուած մեր, հազար-հազար փառք քեզի, միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի» (Նոյեմբեր/November 23, 2023)