Վարք Սուրբ Կիւրեղ Երուսաղէմ՚ի Հայրապետին (Փետրուար/February 24, 2024)