Կանոն Սուրբ Միւռոնի Օրհնութեան

By: Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան


In Stock - $10 Add to Cart


Սուրբ Միւռոնօրհնութեան աղօթքները եւ նօթագրուած շարականները։ (Գրաբար եւ Արեւմտահայերէն թարգմանութիւն)