Հայաստանեայց Եկեղեցին Իր Ծառայական Կերպին Մէջ

By: Գարեգին Ա. Կթղ. Սարգիսեան


In Stock - $40 Add to Cart


Հայաստանեայց Եկեղեցին Իր Ծառայական Կերպին Մէջ։ Անցեալը Անցած Չէ։ Ուխտագնացութիւն Ի Տէր Զօր։ Խաչի Ճանապարհ։ (Արեւմտահայերէն)