Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Կիրակի Օրերու Արարողակարգը

By: Գրիգոր Վրդ. Չիֆթճեան


In Stock - $40 Add to Cart


Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակի օրերու արարողակարգը. մեղեդիներ, սրբասացութիւններ, թափօրի ու ճաշու շարականներ նօթաներով։