Explanation Of The Order Of Repentance

Բացատրութիւն Զղջման Կարգի
Balance is important in design

Ցանկացած մեղք՝ Աստուծոյ եւ Անոր Օրէնքին դէմ գործուած է: Բացատրութիւն «Զղջում»ի առաջին տունին (Մարտ/March 15, 2021)

Ցանկացած մեղք՝ Աստուծոյ եւ Անոր Օրէնքին դէմ գործուած է: Բացատրութիւն «Զղջում»ի առաջին տունին (Մարտ/March 15, 2021)

Balance is important in design

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր հոգին: Բացատրութիւն «Զղջում»ի երկրորդ տունին (Մարտ/March 16, 2021)

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր հոգին: Բացատրութիւն «Զղջում»ի երկրորդ տունին (Մարտ/March 16, 2021)

Balance is important in design

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր միտքը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի երրորդ տունին (Մարտ/March 17, 2021)

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր միտքը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի երրորդ տունին (Մարտ/March 17, 2021)

Balance is important in design

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր մարմինը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի չորրորդ տունին (Մարտ/March 18, 2021)

Ի՞նչ մեղքեր գործելու յօժար է մեր մարմինը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի չորրորդ տունին (Մարտ/March 18, 2021)

Balance is important in design

Լեզուին 18 մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի հինգերորդ տունին (Մարտ/March 20, 2021)

Լեզուին 18 մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի հինգերորդ տունին (Մարտ/March 20, 2021)

Balance is important in design

Ձեռքերուն գործած մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի վեցերորդ տունին (Մարտ/March 22, 2021)

Ձեռքերուն գործած մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի վեցերորդ տունին (Մարտ/March 22, 2021)

Balance is important in design

Մարմինի հինգ զգայարանքները եւ հոգիի վեցեակ շարժումները: Բացատրութիւն «Զղջում»ի եօթերորդ տունին (Մարտ/March 23, 2021)

Մարմինի հինգ զգայարանքները եւ հոգիի վեցեակ շարժումները: Բացատրութիւն «Զղջում»ի եօթերորդ տունին (Մարտ/March 23, 2021)

Balance is important in design

Եօթը մահացու մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի ութերորդ տունին (Մարտ/March 24, 2021)

Եօթը մահացու մեղքերը: Բացատրութիւն «Զղջում»ի ութերորդ տունին (Մարտ/March 24, 2021)

Balance is important in design

Վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ: Բացատրութիւն «Զղջում»ի իններորդ տունին (Մարտ/March 25, 2021)

Վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ, վա՛յ ինձ: Բացատրութիւն «Զղջում»ի իններորդ տունին (Մարտ/March 25, 2021)