Explanation of Holy Mass

Պատարագի Բացատրութիւն
Balance is important in design

Բացատրութիւն Սուրբ Պատարագի։ Հարց-պատասխանի երեկոյ/Explanation of the Holy Mass. Question & Answer night (Յունիս/June 27, 2006)

Բացատրութիւն Սուրբ Պատարագի։ Հարց-պատասխանի երեկոյ/Explanation of the Holy Mass. Question & Answer night (Յունիս/June 27, 2006)

Balance is important in design

Ս. Պատարագի ընթացքին տրուած «Ողջոյն»ին իմաստը (Փետրուար/February 9, 2020)

Ս. Պատարագի ընթացքին տրուած «Ողջոյն»ին իմաստը (Փետրուար/February 9, 2020)

Balance is important in design

Եկեղեցի հասկացողութիւնը եւ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ ճարտարապետութիւնը (Յունիս/June 10, 2020)

Եկեղեցի հասկացողութիւնը եւ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ ճարտարապետութիւնը (Յունիս/June 10, 2020)

Balance is important in design

Քահանայական զգեստին մասերը եւ անոնց իմաստը (Յունիս/June 17, 2020)

Քահանայական զգեստին մասերը եւ անոնց իմաստը (Յունիս/June 17, 2020)

Balance is important in design

Ս. Հաղորդութեան խորհուրդը եւ Ս. Պատարագի առաջին մասը՝ Պատրաստութիւն (Յուլիս/July 8, 2020)

Ս. Հաղորդութեան խորհուրդը եւ Ս. Պատարագի առաջին մասը՝ Պատրաստութիւն (Յուլիս/July 8, 2020)