Holy Mass/Homelies

Պատարագ/Քարոզներ
Balance is important in design

Թարգմանչաց Տօնի Ս. Պատարագ/Holy Translators (Հոկտեմբեր/October 15, 2007)

Թարգմանչաց Տօնի Ս. Պատարագ/Holy Translators (Հոկտեմբեր/October 15, 2007)

Balance is important in design

Ամուսնութիւն եւ Ամուսնալուծում/Marriage & Divorce (Սեպտեմբեր/September 19, 2010)

Ամուսնութիւն եւ Ամուսնալուծում/Marriage & Divorce (Սեպտեմբեր/September 19, 2010)

Balance is important in design

Աղքատ Ղազարոսին առակը/The rich man and Lazarus, Ղուկաս/Luke 16:19-31 (Մարտ/March 30, 2011)

Աղքատ Ղազարոսին առակը/The rich man and Lazarus, Ղուկաս/Luke 16:19-31 (Մարտ/March 30, 2011)

Balance is important in design

Արեւագալ/The Sunrise Hour: Բարի Սամարացին/The good Samaritan (Մարտ/March 16, 2011)

Արեւագալ/The Sunrise Hour: Բարի Սամարացին/The good Samaritan (Մարտ/March 16, 2011)

Balance is important in design

Վերջին Պատարագ եւ Քարոզ/Last Holy Mass & Sermon (Հոկտեմբեր/October 14, 2012)

Վերջին Պատարագ եւ Քարոզ/Last Holy Mass & Sermon (Հոկտեմբեր/October 14, 2012)

Balance is important in design

Վերջին Քարոզը/The Last Sermon (Հոկտեմբեր/October 14, 2012)

Վերջին Քարոզը/The Last Sermon (Հոկտեմբեր/October 14, 2012)

Balance is important in design

Աւագ Հինգշաբթի Քարոզ (Ապրիլ/April 18, 2019)

Աւագ Հինգշաբթի Քարոզ (Ապրիլ/April 18, 2019)

Balance is important in design

«Հայր մեր» (Օգոստոս/August 13, 2023)

«Հայր մեր» (Օգոստոս/August 13, 2023)

Balance is important in design

Ուխտագնացութիւն Ս. Անտոն Ղպտի Վանք/Pilgrimage to St. Antony Coptic Monastery (Յունուար/January 20, 2024)

Ուխտագնացութիւն Ս. Անտոն Ղպտի Վանք/Pilgrimage to St. Antony Coptic Monastery (Յունուար/January 20, 2024)