Italy Pilgrimage 2023

Իտալիա Ուխտագնացութիւն
Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ազգային քայլերգ (Մայիս/May 19, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ազգային քայլերգ (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմի թաղերը (Մայիս/May 19, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմի թաղերը (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմ քաղաքի պատմութիւնը: Ռոմուլոս եւ Ռեմոս եղբայրները եւ գայլը (Մայիս/May 19, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմ քաղաքի պատմութիւնը: Ռոմուլոս եւ Ռեմոս եղբայրները եւ գայլը (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Թրեվիի Ցայտաղբիւրը (Fontana Di Trevi) (Մայիս/May 19, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Թրեվիի Ցայտաղբիւրը (Fontana Di Trevi) (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայերու անունը ազգերու անուններուն մէջ առաջիններէն (Մայիս/May 19, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայերու անունը ազգերու անուններուն մէջ առաջիններէն (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Նաւոնայի հրապարակը (Piazza Navona) (Մայիս/May 19, 2023)

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Նաւոնայի հրապարակը (Piazza Navona) (Մայիս /May 19, 2023)

Balance is important in design

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սպանիայի հրապարակը (Piazza Di Spagna) (Մայիս/May 19, 2023)

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սպանիայի հրապարակը (Piazza Di Spagna) (Մայիս/May 19, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պետրոս առաքեալի նահատակութեան վայրը եւ համանուն եկեղեցին դուրսէն (Մայիս/May 20, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պետրոս առաքեալի նահատակութեան վայրը եւ համանուն եկեղեցին դուրսէն (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վատիկանի Ս. Պետրոս մայր եկեղեցին ներսէն (Մայիս/May 20, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վատիկանի Ս. Պետրոս մայր եկեղեցին ներսէն (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վատիկանի Ս. Պետրոս մայր եկեղեցիին դռան վրայ հայերէն փորագրուած «Սբ. Գրիգոր» անունը (Մայիս/May 20, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վատիկանի Ս. Պետրոս մայր եկեղեցիին դռան վրայ հայերէն փորագրուած «Սբ. Գրիգոր» անունը (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#1) (Մայիս/May 20, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#1) (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#2) (Մայիս/May 20, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#2) (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#3) (Մայիս/May 20, 2023)

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Վատիկանի թանգարաններ» (Musei Vaticani) (#3) (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սիսթին Մատուռը (Sistine Chapel), Վատիկան (Մայիս/May 20, 2023)

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սիսթին Մատուռը (Sistine Chapel), Վատիկան (Մայիս/May 20, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայ Եկեղեցւոյ շարականներ հնչեցին Լատին եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի ընթացքին (Մայիս/May 21, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայ Եկեղեցւոյ շարականներ հնչեցին Լատին եկեղեցւոյ Ս. Պատարագի ընթացքին (Մայիս/May 21, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Երուսաղէմի Ս. Խաչ» եկեղեցւոյ սրբազան մասունքները (Մայիս/May 21, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Երուսաղէմի Ս. Խաչ» եկեղեցւոյ սրբազան մասունքները (Մայիս/May 21, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի կեանքի պատմութիւնը. դժբախտութենէ սրբութիւն (Մայիս/May 22, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի կեանքի պատմութիւնը. դժբախտութենէ սրբութիւն (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Ես մեղաւոր մի ուխտաւոր, հազար անգամ ապաշխարող» (Մայիս/May 22, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Ես մեղաւոր մի ուխտաւոր, հազար անգամ ապաշխարող» (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հանդիսաւոր թափօր սրբուհի Ռիթայի ի պատիւ (Մայիս/May 22, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հանդիսաւոր թափօր սրբուհի Ռիթայի ի պատիւ (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի անփուտ մարմինը (Մայիս/May 22, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի անփուտ մարմինը (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի ապրած վանքը եւ տնկած որթատունկը (Մայիս/May 22, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Ռիթայի ապրած վանքը եւ տնկած որթատունկը (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Նշխարի հրաշքը: «Տէ՜ր, ողորմեա՛» եւ «Հայր մեր» (Մայիս/May 22, 2023)

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Նշխարի հրաշքը: «Տէ՜ր, ողորմեա՛» եւ «Հայր մեր» (Մայիս/May 22, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մարիամ մայր եկեղեցի (Basilica di Santa Maria Maggiore) (Մայիս/May 23, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մարիամ մայր եկեղեցի (Basilica di Santa Maria Maggiore) (Մայիս/May 23, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Հայր մեր» եւ մաղթանք հայրենիքի համար (Մայիս/May 23, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Հայր մեր» եւ մաղթանք հայրենիքի համար (Մայիս/May 23, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Քրիստոսի մէջ» եւ «Սուրբ Աստուած» (Մայիս/May 23, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Քրիստոսի մէջ» եւ «Սուրբ Աստուած» (Մայիս/May 23, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Խաղաղութեան զանգեր թող ղօղանջեն մեր հայրենիքին մէջ (Մայիս/May 23, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Խաղաղութեան զանգեր թող ղօղանջեն մեր հայրենիքին մէջ (Մայիս/May 23, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պետրոսի շղթաներու մայր տաճարը (Basilica di San Pietro in Vincoli) (Մայիս/May 24, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պետրոսի շղթաներու մայր տաճարը (Basilica di San Pietro in Vincoli) (Մայիս/May 24, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Տէ՜ր, ողորմեա», «Հայր մեր» եւ աղօթք մեր ազգի համար (Մայիս/May 24, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Տէ՜ր, ողորմեա», «Հայր մեր» եւ աղօթք մեր ազգի համար (Մայիս/May 24, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմի ամենամեծ ամփիթատրոնը՝ Քոլոսսէում (Colosseum) (Մայիս/May 25, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հռոմի ամենամեծ ամփիթատրոնը՝ Քոլոսսէում (Colosseum) (Մայիս/May 25, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Կոստանդիանոս կայսրի յաղթական կամարը (Arch of Constantine) (Մայիս/May 25, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Կոստանդիանոս կայսրի յաղթական կամարը (Arch of Constantine) (Մայիս/May 25, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայրենիքի Զոհասեղան եւ Անծանօթ Զինուորի Յուշարձան, Վենեցիայի հրապարակ (Piazza Venezia) (Մայիս/May 25, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հայրենիքի Զոհասեղան եւ Անծանօթ Զինուորի Յուշարձան, Վենեցիայի հրապարակ (Piazza Venezia) (Մայիս/May 25, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հին Հռոմի փլատակները (Forum Romana) (Մայիս/May 25, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Հին Հռոմի փլատակները (Forum Romana) (Մայիս/May 25, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Տէ՜ր, յո՞ երթաս եկեղեցի» (Chiesa del Domine Quo Vadis) (Մայիս/May 26, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Տէ՜ր, յո՞ երթաս եկեղեցի» (Chiesa del Domine Quo Vadis) (Մայիս/May 26, 2023)

Balance is important in design

1) Կրօնական ընդհանուր գիտելիքներ, եւ պապական նստավայրը (Մայիս/May 27, 2023)

1) Կրօնական ընդհանուր գիտելիքներ, եւ պապական նստավայրը (Մայիս/May 27, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լաթերանոյի Ս. Յովհաննէս մայր եկեղեցին (Մայիս/May 27, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լաթերանոյի Ս. Յովհաննէս մայր եկեղեցին (Մայիս/May 27, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սուրբ Սանդուխ Քահանայապետական Սրբատեղին (Santuario Pontificio della Scala Santa) (Մայիս/May 27, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սուրբ Սանդուխ Քահանայապետական Սրբատեղին (Santuario Pontificio della Scala Santa) (Մայիս/May 27, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սուրբ աստիճանները, որոնց վրայ Տէր Յիսուսի արեան հետքերը կան (Մայիս/May 27, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սուրբ աստիճանները, որոնց վրայ Տէր Յիսուսի արեան հետքերը կան (Մայիս/May 27, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պօղոսի նահատակութեան վայրը եւ մայր եկեղեցին (Մայիս/May 28, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Պօղոսի նահատակութեան վայրը եւ մայր եկեղեցին (Մայիս/May 28, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի քաղաքը՝ Ասսիսի (Մայիս/May 29, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի քաղաքը՝ Ասսիսի (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի կեանքի պատմութիւնը (Մայիս/May 29, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի կեանքի պատմութիւնը (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոս Յիսուսի վէրքերը կը ստանայ (Մայիս/May 29, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոս Յիսուսի վէրքերը կը ստանայ (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի եկեղեցւոյ մուտքը (Մայիս/May 29, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի եկեղեցւոյ մուտքը (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի եկեղեցւոյ ներսը (Մայիս/May 29, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի եկեղեցւոյ ներսը (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի դամբարանը (Մայիս/May 29, 2023)

6) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի դամբարանը (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի վերի յարկի եկեղեցին եւ շրջակայքը (Մայիս/May 29, 2023)

7) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ֆրանչեսկոսի վերի յարկի եկեղեցին եւ շրջակայքը (Մայիս/May 29, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միջնադարեան Ասսիսիի թաղամասերը եւ Սանթա Մարիա եկեղեցին (Մայիս/May 30, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միջնադարեան Ասսիսիի թաղամասերը եւ Սանթա Մարիա եկեղեցին (Մայիս/May 30, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Խաղաղութեան եւ աղօթքի ղօղանջները անպակաս ըլլան (Մայիս/May 30, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Խաղաղութեան եւ աղօթքի ղօղանջները անպակաս ըլլան (Մայիս/May 30, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Քիարայի կեանքը եւ համանուն եկեղեցին (Basilica di Santa Chiara) (Մայիս/May 30, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Սրբուհի Քիարայի կեանքը եւ համանուն եկեղեցին (Basilica di Santa Chiara) (Մայիս/May 30, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միջնադարեան թաղամասեր Ասսիսիի մէջ (Մայիս/May 31, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միջնադարեան թաղամասեր Ասսիսիի մէջ (Մայիս/May 31, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պատանի երանելի Քարլօ Աքութիսի (Carlo Acutis) կեանքը եւ դիակը (Մայիս/May 31, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պատանի երանելի Քարլօ Աքութիսի (Carlo Acutis) կեանքը եւ դիակը (Մայիս/May 31, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի համայնապատկերը (Յունիս/June 1, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի համայնապատկերը (Յունիս/June 1, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մինասի կեանքը եւ նահատակութիւնը (Յունիս/June 1, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մինասի կեանքը եւ նահատակութիւնը (Յունիս/June 1, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մինասի նուիրուած եկեղեցին եւ աճիւնները: Աղօթք հայ նահատակներու համար (Յունիս/June 1, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Մինասի նուիրուած եկեղեցին եւ աճիւնները: Աղօթք հայ նահատակներու համար (Յունիս/June 1, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի Ուֆֆիցի թանգարանը (Galleria degli Uffizi) (Յունիս/June 2, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի Ուֆֆիցի թանգարանը (Galleria degli Uffizi) (Յունիս/June 2, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լէօնարտօ Տա Վինչիի, Միքէլ Անճելոյի եւ Ռաֆայէլլոյի արուեստի գործերը (Յունիս/June 2, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լէօնարտօ Տա Վինչիի, Միքէլ Անճելոյի եւ Ռաֆայէլլոյի արուեստի գործերը (Յունիս/June 2, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Աստուածաշնչեան դրուագներու արուեստի գլուխ գործոցներ (Յունիս/June 2, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Աստուածաշնչեան դրուագներու արուեստի գլուխ գործոցներ (Յունիս/June 2, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանսի Ս. Մարիամ Ծաղիկ մայր եկեղեցին (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) (Յունիս/June 3, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանսի Ս. Մարիամ Ծաղիկ մայր եկեղեցին (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) (Յունիս/June 3, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի Ակադեմիայի թանգարանը (Galleria dell'Accademia) (Յունիս/June 4, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանս քաղաքի Ակադեմիայի թանգարանը (Galleria dell'Accademia) (Յունիս/June 4, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանսի քաղաքապետարանը եւ Սինիորիա հրապարակը (Piazza della Signoria) (Յունիս/June 4, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ֆլորանսի քաղաքապետարանը եւ Սինիորիա հրապարակը (Piazza della Signoria) (Յունիս/June 4, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Առնօ գետը եւ Հին Կամուրջը (Ponte Vecchio), Ֆլորանս (Յունիս/June 4, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Առնօ գետը եւ Հին Կամուրջը (Ponte Vecchio), Ֆլորանս (Յունիս/June 4, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի մայր եկեղեցին, մկրտարանը եւ ծռած աշտարակը (Յունիս/June 5, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի մայր եկեղեցին, մկրտարանը եւ ծռած աշտարակը (Յունիս/June 5, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Վերափոխումն Ս. Մարիամ մայր եկեղեցին (Santa Maria Assunta; Duomo di Pisa) (Յունիս/June 5, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Վերափոխումն Ս. Մարիամ մայր եկեղեցին (Santa Maria Assunta; Duomo di Pisa) (Յունիս/June 5, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Ս. Յովհաննէս մկրտարանը (Battistero di San Giovanni) (Յունիս/June 5, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Ս. Յովհաննէս մկրտարանը (Battistero di San Giovanni) (Յունիս/June 5, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Ս. Յովհաննէս մկրտարանին ձայնային բացառիկ տուեալը (Յունիս/June 5, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Փիզայի Ս. Յովհաննէս մկրտարանին ձայնային բացառիկ տուեալը (Յունիս/June 5, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետի՜կ, ջուրերու եւ ռոմանսի քաղաք (Յունիս/June 6, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետի՜կ, ջուրերու եւ ռոմանսի քաղաք (Յունիս/June 6, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետի՜կի կոնտոլները, թաղերը եւ Հայոց Ս. Խաչ եկեղեցին (Յունիս/June 7, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետի՜կի կոնտոլները, թաղերը եւ Հայոց Ս. Խաչ եկեղեցին (Յունիս/June 7, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պատմական ակնարկ Վենետիկցի հայերու մասին Հ. Համազասպին կողմէ (Յունիս/June 7, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պատմական ակնարկ Վենետիկցի հայերու մասին Հ. Համազասպին կողմէ (Յունիս/June 7, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պտոյտ մը Վենետիկի թաղերուն մէջ, եւ գլխաւոր ջրանցքը (Յունիս/June 8, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Պտոյտ մը Վենետիկի թաղերուն մէջ, եւ գլխաւոր ջրանցքը (Յունիս/June 8, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետիկի Ս. Մարկոս հրապարակը եւ եկեղեցին դուրսէն (Յունիս/June 9, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետիկի Ս. Մարկոս հրապարակը եւ եկեղեցին դուրսէն (Յունիս/June 9, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետիկի Ս. Մարկոս եկեղեցին ներսէն (Յունիս/June 9, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վենետիկի Ս. Մարկոս եկեղեցին ներսէն (Յունիս/June 9, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Դուքսերու Պալատը (Palazzo Ducale), Վենետիկ (Յունիս/June 9, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Դուքսերու Պալատը (Palazzo Ducale), Վենետիկ (Յունիս/June 9, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Համառօտ ակնարկ Ս. Ղազար կղզիին եւ Մխիթարեան միաբանութեան (Յունիս/June 10, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Համառօտ ակնարկ Ս. Ղազար կղզիին եւ Մխիթարեան միաբանութեան (Յունիս/June 10, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի կամարակապ պարտէզը (Յունիս/June 10, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի կամարակապ պարտէզը (Յունիս/June 10, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի թանգարանը, Եգիպտական մոմիան եւ ձեռագրատունը (Յունիս/June 10, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի թանգարանը, Եգիպտական մոմիան եւ ձեռագրատունը (Յունիս/June 10, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Յովհաննէս Այվազովսկիի ծովանկարները, Լեւոն թագաւորի սուրը եւ Կոմիտաս վարդապետի մահադիմակը (Յունիս/June 10, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Յովհաննէս Այվազովսկիի ծովանկարները, Լեւոն թագաւորի սուրը եւ Կոմիտաս վարդապետի մահադիմակը (Յունիս/June 10, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի միաբանական սեղանատունը (Յունիս/June 10, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար վանքի միաբանական սեղանատունը (Յունիս/June 10, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Մխիթարեան Մայրավանքի Ս. Ղազար եկեղեցին (Յունիս/June 11, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Մխիթարեան Մայրավանքի Ս. Ղազար եկեղեցին (Յունիս/June 11, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար կղզիէն աղօթք բարձրացուցինք մեր ազգի ու հայրենիքի խաղաղութեան համար (Յունիս/June 11, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար կղզիէն աղօթք բարձրացուցինք մեր ազգի ու հայրենիքի խաղաղութեան համար (Յունիս/June 11, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար կղզիի գերեզմանատունը, եւ աղօթք հոգեհանգստեան (Յունիս/June 11, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Ղազար կղզիի գերեզմանատունը, եւ աղօթք հոգեհանգստեան (Յունիս/June 11, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Մնա՛ս բարով, Վենետի՜կ (Յունիս/June 12, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Մնա՛ս բարով, Վենետի՜կ (Յունիս/June 12, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ուխտաորները կը մասնակցին Ս. Պատարագի Միլանոյի մէջ (Յունիս/June 13, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ուխտաորները կը մասնակցին Ս. Պատարագի Միլանոյի մէջ (Յունիս/June 13, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Աղօթական մաղթանք վասն ազգիս Հայոց (Յունիս/June 13, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Աղօթական մաղթանք վասն ազգիս Հայոց (Յունիս/June 13, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլան քաղաքի Սրբոց Քառասնից Մանկանց Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին (Յունիս/June 13, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլան քաղաքի Սրբոց Քառասնից Մանկանց Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին (Յունիս/June 13, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի մայր տաճարի կառուցման համառօտ պատմութիւնը (Յունիս/June 14, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի մայր տաճարի կառուցման համառօտ պատմութիւնը (Յունիս/June 14, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցին ներսէն (Յունիս/June 14, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցին ներսէն (Յունիս/June 14, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցին դուրսէն (Յունիս/June 14, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցին դուրսէն (Յունիս/June 14, 2023)

Balance is important in design

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցւոյ տանիքի առաջին յարկը (Յունիս/June 14, 2023)

4) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցւոյ տանիքի առաջին յարկը (Յունիս/June 14, 2023)

Balance is important in design

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցւոյ տանիքի երկրորդ յարկը (Յունիս/June 14, 2023)

5) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Ս. Աստուածածնայ Ծննդեան մայր եկեղեցւոյ տանիքի երկրորդ յարկը (Յունիս/June 14, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Շնորհաց Ս. Մարիամ եկեղեցին (Santa Maria delle Grazie) (Յունիս/June 15, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութիւն: Միլանոյի Շնորհաց Ս. Մարիամ եկեղեցին (Santa Maria delle Grazie) (Յունիս/June 15, 2023)

Balance is important in design

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լէօնարտօ Տա Վինչիի գծագրած «Վերջին Ընթրիք»ի անզուգական որմնանկարը (Յունիս/June 16, 2023)

1) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Լէօնարտօ Տա Վինչիի գծագրած «Վերջին Ընթրիք»ի անզուգական որմնանկարը (Յունիս/June 16, 2023)

Balance is important in design

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վերջին Ընթրիքի խորհուրդը եւ Տա Վինչիի գծագրած որմնանկարին բացատրութիւնը (Յունիս/June 16, 2023)

2) Իտալիա ուխտագնացութիւն: Վերջին Ընթրիքի խորհուրդը եւ Տա Վինչիի գծագրած որմնանկարին բացատրութիւնը (Յունիս/June 16, 2023)

Balance is important in design

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ» (Յունիս/June 16, 2023)

3) Իտալիա ուխտագնացութիւն: «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ» (Յունիս/June 16, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Ա. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Ա. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Բ. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Բ. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)

Balance is important in design

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Գ. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)

Իտալիա ուխտագնացութեան առթիւ ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Գ. մաս) (Յունիս/June 17, 2023)