Jerusalem Pilgrimage January 2023

Երուսաղէմ Ուխտագնացութիւն Յունուար 2023
Balance is important in design

Սիրելինե՜ր, հետեւեցէք Երուսաղէմ մեր ուխտագնացութեան տեսաերիզներուն (Յունուար/January 12, 2023)

Սիրելինե՜ր, հետեւեցէք Երուսաղէմ մեր ուխտագնացութեան տեսաերիզներուն (Յունուար/January 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Յակոբեանց վանքը (Յունուար/January 12, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Յակոբեանց վանքը (Յունուար/January 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք (Յունուար/January 12, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք (Յունուար/January 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցի (Յունուար/January 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցի (Յունուար/January 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք (Յունուար/January 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք (Յունուար/January 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ս. Փրկիչ Վանքը (Յունուար/January 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ս. Փրկիչ Վանքը (Յունուար/January 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Աղօթք (Յունուար/January 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Աղօթք (Յունուար/January 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Հին տոմարով՝ Նոր Տարիի դիմաւորում Երուսաղէմի մէջ (Յունուար/January 14, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Հին տոմարով՝ Նոր Տարիի դիմաւորում Երուսաղէմի մէջ (Յունուար/January 14, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Յարութեան տաճարի դրան փակման արարողութիւնը (Յունուար/January 15, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Յարութեան տաճարի դրան փակման արարողութիւնը (Յունուար/January 15, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գողգոթան, Պատանաքարը, Ս. Գերեզմանը, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, Ս. Խաչի գտման վայրը (Յունուար/January 15, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գողգոթան, Պատանաքարը, Ս. Գերեզմանը, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին, Ս. Խաչի գտման վայրը (Յունուար/January 15, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուս եւ Սամարացի կինը (Յունուար/January 16, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուս եւ Սամարացի կինը (Յունուար/January 16, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յակոբ նահապետի ջրհորէն ջուր քաշեցինք (Յունուար/January 16, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յակոբ նահապետի ջրհորէն ջուր քաշեցինք (Յունուար/January 16, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Ս. Յակոբի ջրհոր» եկեղեցին (Յունուար/January 16, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Ս. Յակոբի ջրհոր» եկեղեցին (Յունուար/January 16, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուսի Ս. Գերեզմանին կանթեղներու պատրաստութիւնը (Յունուար/January 17, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուսի Ս. Գերեզմանին կանթեղներու պատրաստութիւնը (Յունուար/January 17, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յարութեան տաճարին մէջ Սրբոց Վարդանանց մատուռը (Յունուար/January 17, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յարութեան տաճարին մէջ Սրբոց Վարդանանց մատուռը (Յունուար/January 17, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Պաշտօնական դիմաւորում Սահակ պատրիարք Մաշալեանին (Յունուար/January 17, 2023):

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Պաշտօնական դիմաւորում Սահակ պատրիարք Մաշալեանին (Յունուար/January 17, 2023):

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Երթ դէպի Բեթլեհէմ (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Երթ դէպի Բեթլեհէմ (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խոնարհ Արքային ընդառաջ (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խոնարհ Արքային ընդառաջ (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Բեթլեհէմի քարայրը, ուր Աստուծոյ Որդին ծնաւ (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Բեթլեհէմի քարայրը, ուր Աստուծոյ Որդին ծնաւ (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Մեծահանդէս թափօր դէպի Բեթլեհէմ եկեղեցին (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Մեծահանդէս թափօր դէպի Բեթլեհէմ եկեղեցին (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ» (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ» (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Դաշտավայր քարայրը, ուր Գաբրիէլ հրեշտակապետ երեւցաւ եւ Յիսուսի ծննդան աւետիսը տուաւ հովիւներուն (Յունուար/January 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Դաշտավայր քարայրը, ուր Գաբրիէլ հրեշտակապետ երեւցաւ եւ Յիսուսի ծննդան աւետիսը տուաւ հովիւներուն (Յունուար/January 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուսի Ս. Ծննդեան աւետիսը Սուրբ Այրէն (Յունուար/January 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յիսուսի Ս. Ծննդեան աւետիսը Սուրբ Այրէն (Յունուար/January 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ջրօրհնէքի արարողութիւն Բեթլեհէմի Ս. Ծննդեան տաճարին մէջ (Յունուար/January 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ջրօրհնէքի արարողութիւն Բեթլեհէմի Ս. Ծննդեան տաճարին մէջ (Յունուար/January 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Աղօթք Բեթլեհէմի քարայրին մէջ (Յունուար/January 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Աղօթք Բեթլեհէմի քարայրին մէջ (Յունուար/January 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Տէր Յիսուսի մկրտութեան վայրը՝ Յորդանան գետ (Յունուար/January 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Տէր Յիսուսի մկրտութեան վայրը՝ Յորդանան գետ (Յունուար/January 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Մեռեալ Ծովը (Յունուար/January 20, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Մեռեալ Ծովը (Յունուար/January 20, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փորձութեան լեռը (Յունուար/January 20, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փորձութեան լեռը (Յունուար/January 20, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կարճահասակ Զակքէոսի բարձրացած ծառը (Յունուար/January 20, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կարճահասակ Զակքէոսի բարձրացած ծառը (Յունուար/January 20, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աշխարհի նորօրեայ եօթը հրաշալիքներէն մին՝ Փեթրա (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աշխարհի նորօրեայ եօթը հրաշալիքներէն մին՝ Փեթրա (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փեթրայի գեղեցկութիւնը (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փեթրայի գեղեցկութիւնը (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Գեղեցիկ Փեթրան (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Փեթրայի թատրոնը եւ դամբարանները (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Փեթրայի մեծավայելուչ գանձատունը (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Փեթրայի մեծավայելուչ գանձատունը (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Փեթրայի հմայող ժայռերը (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Փեթրայի հմայող ժայռերը (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Մովսէսի զարկած ժայռը, որմէ ջուր հոսեցաւ, Յորդանան (Յունուար/January 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Մովսէսի զարկած ժայռը, որմէ ջուր հոսեցաւ, Յորդանան (Յունուար/January 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Մատապայի քարտէսը եւ Ս. Գէորգ Յոյն Ուղղափառ եկեղեցին (Յունուար/January 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Մատապայի քարտէսը եւ Ս. Գէորգ Յոյն Ուղղափառ եկեղեցին (Յունուար/January 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ս. Յովհան Դամասկացիի ձեռքի հրաշքը (Յունուար/January 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ս. Յովհան Դամասկացիի ձեռքի հրաշքը (Յունուար/January 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Նէպոյի լեռը, ուրկէ Տէր Աստուած Մովսէսի ցոյց տուաւ խոստացուած երկիրը (Յունուար/January 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Նէպոյի լեռը, ուրկէ Տէր Աստուած Մովսէսի ցոյց տուաւ խոստացուած երկիրը (Յունուար/January 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Աքապայի միակ հայ ընտանիքը՝ նկարչատուն Յակոբ (Յունուար/January 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Աքապայի միակ հայ ընտանիքը՝ նկարչատուն Յակոբ (Յունուար/January 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այն վայրը՝ ուր Տէր Յիսուս «Հայր մեր»ը սորվեցուց (1) (Յունուար/January 23, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այն վայրը՝ ուր Տէր Յիսուս «Հայր մեր»ը սորվեցուց (1) (Յունուար/January 23, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այն վայրը՝ ուր Յիսուս «Հայր մեր»ը սորվեցուց (2) (Յունուար/January 23, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այն վայրը՝ ուր Տէր Յիսուս «Հայր մեր»ը սորվեցուց (2) (Յունուար/January 23, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Հայր մեր»ի եկեղեցին (Յունուար/January 23, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Հայր մեր»ի եկեղեցին (Յունուար/January 23, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Համբարձման լեռը։ Յիսուսի ոտնահետքը (Յունուար/January 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Համբարձման լեռը։ Յիսուսի ոտնահետքը (Յունուար/January 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ձիթենեաց լեռէն համայնապատկեր հին Երուսաղէմի (Յունուար/January 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ձիթենեաց լեռէն համայնապատկեր հին Երուսաղէմի (Յունուար/January 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տիրոջ լացի եկեղեցին (Dominus Flevit) Ձիթենեաց լեռան կիսուն (Յունուար/January 25, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տիրոջ լացի եկեղեցին (Dominus Flevit) Ձիթենեաց լեռան կիսուն (Յունուար/January 25, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Այն վայրը՝ ուրկէ Տէր Յիսուս լացաւ Երուսաղէմի վրայ (Յունուար/January 25, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Այն վայրը՝ ուրկէ Տէր Յիսուս լացաւ Երուսաղէմի վրայ (Յունուար/January 25, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Գեթսեմանիի պարտէզը, ուր Տէր Յիսուս ձերբակալուեցաւ (Յունուար/January 26, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Գեթսեմանիի պարտէզը, ուր Տէր Յիսուս ձերբակալուեցաւ (Յունուար/January 26, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գեթսեմանի պարտէզի ժայռը, որուն վրայ Տէր Յիսուս վերջին աղօթքը ըրաւ (Յունուար/January 26, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գեթսեմանի պարտէզի ժայռը, որուն վրայ Տէր Յիսուս վերջին աղօթքը ըրաւ (Յունուար/January 26, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Մարիամ Մագդաղենացիի կեանքի պատմութիւնը (Յունուար/January 27, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Մարիամ Մագդաղենացիի կեանքի պատմութիւնը (Յունուար/January 27, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Վերնատունը, ուր Վերջին Ընթրիքը կատարեց Տէրը (Յունուար/January 28, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Վերնատունը, ուր Վերջին Ընթրիքը կատարեց Տէրը (Յունուար/January 28, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Տէ՜ր, ողորմեա՛», Խաչի Ճանապարհի առաջին կայանին մէջ (Յունուար/January 28, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Տէ՜ր, ողորմեա՛», Խաչի Ճանապարհի առաջին կայանին մէջ (Յունուար/January 28, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աստուածամօր ննջման եկեղեցին (Dormition) (Յունուար/January 29, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աստուածամօր ննջման եկեղեցին (Dormition) (Յունուար/January 29, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Կոյս Մարիամի դամբարանի եկեղեցին Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ (Յունուար/January 29, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Կոյս Մարիամի դամբարանի եկեղեցին Գեթսեմանիի պարտէզին մէջ (Յունուար/January 29, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Փեթրայի թատրոնը եւ դամբարանները (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Փեթրայի թատրոնը եւ դամբարանները (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) Փեթրայի Բիւզանդական եկեղեցւոյ աւերակները (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) Փեթրայի Բիւզանդական եկեղեցւոյ աւերակները (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթհեզդայի աւազանը եւ Ս. Յովակիմ ու Ս. Աննայի տունը (Յունուար/January 30, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթհեզդայի աւազանը եւ Ս. Յովակիմ ու Ս. Աննայի տունը (Յունուար/January 30, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Դաւիթ մարգարէի ըսած՝ մահուան շուքի ձորը (Յունուար/January 30, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Դաւիթ մարգարէի ըսած՝ մահուան շուքի ձորը (Յունուար/January 30, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Գէորգ զօրավարի գերեզմանը եւ չարչարանքի շղթաները Լոտ քաղաքի մէջ (Յունուար/January 31, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Գէորգ զօրավարի գերեզմանը եւ չարչարանքի շղթաները Լոտ քաղաքի մէջ (Յունուար/January 31, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Յիսուսի բարեկամ՝ Ղազարոսի առաջին ժայռափոր գերեզմանը (Փետրուար/February 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Յիսուսի բարեկամ՝ Ղազարոսի առաջին ժայռափոր գերեզմանը (Փետրուար/February 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Մարիամ եւ Ս. Յովսէփ խոնարհութեան օրինակներ (Փետրուար/February 2, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Մարիամ եւ Ս. Յովսէփ խոնարհութեան օրինակներ (Փետրուար/February 2, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աւետման աղբիւրը Նազարէթի մէջ (Փետրուար/February 2, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աւետման աղբիւրը Նազարէթի մէջ (Փետրուար/February 2, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Մարիամի եւ Ս. Յովսէփի տունը (Փետրուար/February 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Մարիամի եւ Ս. Յովսէփի տունը (Փետրուար/February 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Մա՛յր սուրբ, բարեխօսէ՛» (Փետրուար/February 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Մա՛յր սուրբ, բարեխօսէ՛» (Փետրուար/February 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եղիսաբէթի եւ Ս. Մարիամի հանդիպման վայրը։ «Մեծացուսցէ անձն իմ, զՏէր» (Փետրուար/February 4, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եղիսաբէթի եւ Ս. Մարիամի հանդիպման վայրը։ «Մեծացուսցէ անձն իմ, զՏէր» (Փետրուար/February 4, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ժայռը, որ իր մէջ պահեց մանուկ Յովհաննէս Մկրտիչը (Փետրուար/February 4, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ժայռը, որ իր մէջ պահեց մանուկ Յովհաննէս Մկրտիչը (Փետրուար/February 4, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծնած տունը (Փետրուար/February 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծնած տունը (Փետրուար/February 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ահաբ թագաւորի ու Յեզաբէլ չար թագուհիի պալատի փլատակները, Սեբաստիա (Փետրուար/February 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ահաբ թագաւորի ու Յեզաբէլ չար թագուհիի պալատի փլատակները, Սեբաստիա (Փետրուար/February 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Քրիստոսի մէջ մեր յայտնեցաւ» (Փետրուար/February 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Քրիստոսի մէջ մեր յայտնեցաւ» (Փետրուար/February 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ազգային օրհներգ՝ «Մեր Հայրենիք» (Փետրուար/February 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ազգային օրհներգ՝ «Մեր Հայրենիք» (Փետրուար/February 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Երանիներու լեռը, ուրկէ Յիսուս խօսեցաւ (Փետրուար/February 6, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Երանիներու լեռը, ուրկէ Յիսուս լեռան քարոզը խօսեցաւ (Փետրուար/February 6, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կափառնաումի ժողովարանը եւ Ս. Պետրոսի տունը (Փետրուար/February 6, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կափառնաումի ժողովարանը եւ Պետրոս առաքեալի տունը (Փետրուար/February 6, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Աղօթք բոլոր հիւանդներու համար (Փետրուար/February 6, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Աղօթք բոլոր հիւանդներու համար (Փետրուար/February 6, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տիբերիայի լիճին Յիսուս կ᾽երեւի աշակերտներուն (Փետրուար/February 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տիբերիայի լիճին եզերքը Յիսուս կ᾽երեւի աշակերտներուն (Փետրուար/February 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Հայկական դրօշը կը ծածանի Գալիլեայի լիճին վրայ (Փետրուար/February 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Հայկական դրօշը կը ծածանի Գալիլեայի լիճին վրայ (Փետրուար/February 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Գալիլեայի լիճը, որուն վրայէն Տէր Յիսուս քալեց (Փետրուար/February 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Գալիլեայի լիճը, որուն վրայէն Տէր Յիսուս քալեց (Փետրուար/February 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Թաբոր լեռը, ուր Տէր Յիսուս պայծառակերպեցաւ (Փետրուար/February 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Թաբոր լեռը, ուր Տէր Յիսուս պայծառակերպեցաւ (Փետրուար/February 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Ես մեղաւոր մի ուխտաւոր» (Փետրուար/February 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Ես մեղաւոր մի ուխտաւոր» (Փետրուար/February 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եմմաուս, ուր յարուցեալ Տէրը երեւցաւ երկու ճամբորդներու (Փետրուար/February 9, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եմմաուս, ուր յարուցեալ Տէրը երեւցաւ երկու ճամբորդներու (Փետրուար/February 9, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Էտուարտ եւ Հէլէն Մարտիկեան թանգարան» (Փետրուար/February 9, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) «Էտուարտ եւ Հէլէն Մարտիկեան թանգարան», Երուսաղէմ (Փետրուար/February 9, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երկհազարամեայ ձիթենին եւ «Ովսաննայի քարը» (Փետրուար/February 9, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երկհազարամեայ ձիթենին եւ «Ովսաննայի քարը» (Փետրուար/February 9, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութեան մասնակցող ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Փետրուար/February 10, 2023)։

Երուսաղէմ ուխտագնացութեան մասնակցող ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Փետրուար/February 10, 2023)։

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Գեղեցիկ Փեթրան (Յունուար/January 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Գեղեցիկ Փեթրան (Յունուար/January 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երանութեանց Եկեղեցին (Church of the Beatitudes) եւ երանիները (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երանութեանց Եկեղեցին (Church of the Beatitudes) եւ երանիները (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)