Speeches

Դասախօսութիւններ
Balance is important in design

Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ շարականներու մէջ/Explanation of the roll of St. Mary in the Armenian Hymns (Յուլիս/July 1, 2011, Beirut)

Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ շարականներու մէջ/Explanation of the roll of St. Mary in the Armenian Hymns (Յուլիս/July 1, 2011, Beirut)

Balance is important in design

Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ աղօթքներուն մէջ/Who is St. Mary based to the Armenian Prayers (Յուլիս/July 8, 2011, Beirut)

Ս. Մարիամ Աստուածածինը հայ աղօթքներուն մէջ/Who is St. Mary based to the Armenian Prayers (Յուլիս/July 8, 2011, Beirut)

Balance is important in design

Կրթութեան եւ դաստիարակութեան կարեւորութիւնը հայ մանուկին ու պատանիին համար/The importance of education and discipline for children and adolescence (Յունուար/January 31, 2014)

Կրթութեան եւ դաստիարակութեան կարեւորութիւնը հայ մանուկին ու պատանիին համար/The importance of education and discipline for children and adolescence (Յունուար/January 31, 2014)

Balance is important in design

Աստղաձուկին պատմութիւնը/Starfish story (Յունուար/January 31, 2014)

Աստղաձուկին պատմութիւնը/Starfish story (Յունուար/January 31, 2014)

Balance is important in design

Ի՞նչ է Տեառնընդառաջը/Feast of the Presentation of the Lord to the Temple (Dyarnūntarach)

Ի՞նչ է Տեառնընդառաջը/Feast of the Presentation of the Lord to the Temple (Dyarnūntarach)

Balance is important in design

Հայկական Աւանդութիւններ/Armenian Traditions (2010)

Հայկական Աւանդութիւններ/Armenian Traditions (2010)

Balance is important in design

Երիտասարդ մը ինչպէ՞ս կրնայ դժուարութիւններէ դուրս գալ/How could youth overcome hard aches? (Մարտ/March 10,2007)

Երիտասարդ մը ինչպէ՞ս կրնայ դժուարութիւններէ դուրս գալ/How could youth overcome hard aches? (Մարտ/March 10,2007)

Balance is important in design

Հինգ զգայարանքներ (Հաւատով Խոստովանիմ #9)/Five senses (Ապրիլ/April 15, 2011)

Հինգ զգայարանքներ (Հաւատով Խոստովանիմ #9)/Five senses (Ապրիլ/April 15, 2011)

Balance is important in design

Յուշ Երեկոյ Նուիրուած Զարեհ Սրբազանին/A Night Dedicated to Zareh Serpazan (Մայիս/May 22, 2014)

Յուշ Երեկոյ Նուիրուած Զարեհ Սրբազանին/A Night Dedicated to Zareh Serpazan (Մայիս/May 22, 2014)

Balance is important in design

Ի՞նչպէս հայեցի դաստիարակութիւն ջամբել մանուկներուն եւ պատանիներուն/How to educate and young adults (Հոկտեմբեր/October 14, 2008)

Ի՞նչպէս հայեցի դաստիարակութիւն ջամբել մանուկներուն եւ պատանիներուն/How to educate and young adults (Հոկտեմբեր/October 14, 2008)

Balance is important in design

Կախարդներ եւ կախարդութիւն/Witches and witchcraft (Մայիս/May 10, 2011)

Կախարդներ եւ կախարդութիւն/Witches and witchcraft (Մայիս/May 10, 2011)

Balance is important in design

Armenian Genocide by Liliya Marlie Gulumian (St. Garabed Church, Rancho Mirage, April 23, 2017)

Armenian Genocide History by Liliya Marlie Gulumian (St. Garabed Church, Rancho Mirage, April 23, 2017)

Balance is important in design

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Ա. մաս) (19 Յունուար 2019)

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Ա. մաս) (19 Յունուար 2019)

Balance is important in design

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Ա. մաս) (9 Փետրուար 2019)

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Ա. մաս) (9 Փետրուար 2019)

Balance is important in design

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Գ. մաս) (9 Մարտ 2019)

Ի՛նչ հիմնական տարբերութիւններ կան Հայ Եկեղեցւոյ երեք յարանուանութեանց միջեւ (Գ. մաս) (9 Մարտ 2019)

Balance is important in design

Սրտի խօսք ուղղուած շրջանաւարտներու (Յունիս/June 8, 2019)

Սրտի խօսք ուղղուած շրջանաւարտներու (Յունիս/June 8, 2019)