Իտալիա Ուխտագնացութեան յայտարարութիւն (13-26 Սեպտեմբեր 2024): Արձանագրութեան համար զանգահարել + 1 (949) 478-5459 կամ ե-նամակ ուղարկել հետեւեալ հասցէին՝ Info@FaithHopeLoveMission.org Announcement of Pilgrimage to Italy (September 13-26, 2024). For inquiries, call + 1 (949) 478-5459 Or send us an email, Info@FaithHopeLoveMission.org