Յայտնութիւն/Revelation 6.1-4 (Մարտ/March 26, 2024)