Holy Easter

Սուրբ Զատիկ
Balance is important in design

Սուրբ Զատիկ: Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը մեր զօրութիւնն ու յոյսն է (Ապրիլ/April 12, 2020)

Սուրբ Զատիկ: Քրիստոսի հրաշափառ յարութիւնը մեր զօրութիւնն ու յոյսն է (Ապրիլ/April 12, 2020)

Balance is important in design

Ինչպէ՞ս հաշուել Զատիկը: Պատմական ակնարկ եւ ապագայի իղձ (Ապրիլ/April 3, 2021)

Ինչպէ՞ս հաշուել Զատիկը: Պատմական ակնարկ եւ ապագայի իղձ (Ապրիլ/April 3, 2021)

Balance is important in design

Յիսուսի մարմինին փաթթուած պաստառակալին՝ կտաւներուն եւ խնամքով ծալլուած վարշամակին իմաստը (Ապրիլ/April 6, 2021)

Յիսուսի մարմինին փաթթուած պաստառակալին՝ կտաւներուն եւ խնամքով ծալլուած վարշամակին իմաստը (Ապրիլ/April 6, 2021)

Balance is important in design

Թէ ինչպէ՛ս Եմմաուսի երկու ճամբորդները ճանչցան Յարուցեալ Յիսուսը (Ապրիլ/April 8, 2021)

Թէ ինչպէ՛ս Եմմաուսի երկու ճամբորդները ճանչցան Յարուցեալ Յիսուսը (Ապրիլ/April 8, 2021)

Balance is important in design

Ինչո՞ւ Տէր Յիսուս իր յարութենէն ետք Մարիամ Մագդաղենացիին ըսաւ՝ «Մի՛ դպչիր ինծի» (Ապրիլ/April 10, 2021)

Ինչո՞ւ Տէր Յիսուս իր յարութենէն ետք Մարիամ Մագդաղենացիին ըսաւ՝ «Մի՛ դպչիր ինծի» (Ապրիլ/April 10, 2021)

Balance is important in design

«Ընդ լուսանալ միաշաբաթին» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մարտ/March 31, 2024)

«Ընդ լուսանալ միաշաբաթին» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մարտ/March 31, 2024)