Thanksgiving Day

Գոհաբանութեան Օր
Balance is important in design

Գոհաբանութեան տօնի երկեակ իմաստները: Տալո՛վ է որ մարդ կը հարստանայ (Նոյեմբեր/November 26, 2020)

Գոհաբանութեան տօնի երկեակ իմաստները: Տալո՛վ է որ մարդ կը հարստանայ (Նոյեմբեր/November 26, 2020)

Balance is important in design

Աստուած մեզմէ կը սպասէ, որ միշտ շնորհակալ ու երախտագէտ հոգի ունենանք իրեն հանդէպ։ Գոհաբանութեան Օրուան առիթով (Նոյեմբեր/November 24, 2022)

Աստուած մեզմէ կը սպասէ, որ միշտ շնորհակալ ու երախտագէտ հոգի ունենանք իրեն հանդէպ։ Գոհաբանութեան Օրուան առիթով (Նոյեմբեր/November 24, 2022)

Balance is important in design

«Փա՜ռք քեզի, Տէ՛ր Աստուած մեր, հազար-հազար փառք քեզի, միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի» (Նոյեմբեր/November 23, 2023)

«Փա՜ռք քեզի, Տէ՛ր Աստուած մեր, հազար-հազար փառք քեզի, միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի» (Նոյեմբեր/November 23, 2023)